Logo Search packages:      
Sourcecode: jmock2 version File versions  Download package

SequenceAcceptanceTests.java

package org.jmock.test.acceptance;

import junit.framework.TestCase;

import org.hamcrest.StringDescription;
import org.jmock.Expectations;
import org.jmock.Mockery;
import org.jmock.Sequence;
import org.jmock.api.ExpectationError;
import org.jmock.test.unit.support.AssertThat;

public class SequenceAcceptanceTests extends TestCase {
  Mockery context = new Mockery();
  MockedType mock = context.mock(MockedType.class, "mock");
  
  public void testCanConstrainInvocationsToOccurInOrder() {
    final Sequence s = context.sequence("s");
    
    context.checking(new Expectations() {{
      oneOf (mock).method1(); inSequence(s);
      oneOf (mock).method2(); inSequence(s);
    }});
    
    try {
      mock.method2();
      fail("should have thrown ExpectationError");
    }
    catch (ExpectationError e) {
      // expected
    }
  }
  
  public void testAllowsInvocationsInSequence() {
    final Sequence s = context.sequence("s");
    
    context.checking(new Expectations() {{
      oneOf (mock).method1(); inSequence(s);
      oneOf (mock).method2(); inSequence(s);
    }});
    
    mock.method1();
    mock.method2();
  }
  
  public void testCanSkipAllowedInvocationsInSequence() {
    final Sequence s = context.sequence("s");
    
    context.checking(new Expectations() {{
      oneOf (mock).method1(); inSequence(s);
      allowing (mock).method2(); inSequence(s);
      oneOf (mock).method3(); inSequence(s);
    }});
    
    mock.method1();
    mock.method3();
  }
  
  public void testSequencesAreIndependentOfOneAnother() {
    final Sequence s = context.sequence("s");
    final Sequence t = context.sequence("t");
    
    context.checking(new Expectations() {{
      oneOf (mock).method1(); inSequence(s);
      oneOf (mock).method2(); inSequence(s);
      
      oneOf (mock).method3(); inSequence(t);
      oneOf (mock).method4(); inSequence(t);
    }});
    
    mock.method1();
    mock.method3();
    mock.method2();
    mock.method4();
  }
  
  public void testExpectationIncludesSequenceInDescription() {
    final Sequence s = context.sequence("s");
    
    context.checking(new Expectations() {{
      oneOf (mock).method1(); inSequence(s);
    }});
    
    try {
      mock.method2();
      fail("should have thrown ExpectationError");
    }
    catch (ExpectationError e) {
      AssertThat.stringIncludes("error message", "in sequence s", StringDescription.toString(e));
    }
  }
  
  public void testAnExpectationCanBeInMoreThanOneSequence() {
    final Sequence s = context.sequence("s");
    final Sequence t = context.sequence("t");
    
    context.checking(new Expectations() {{
      oneOf (mock).method1(); inSequence(s);
      oneOf (mock).method2(); inSequence(t);
      oneOf (mock).method3(); inSequence(s); inSequence(t);
    }});
    
    mock.method1();
  
    try {
      mock.method3();
      fail("should have thrown ExpectationError");
    }
    catch (ExpectationError e) {
      AssertThat.stringIncludes("error message", "in sequence s", StringDescription.toString(e));
      AssertThat.stringIncludes("error message", "in sequence t", StringDescription.toString(e));
    }
  }

  // See issue JMOCK-142
  public void testHasShortcutForIncludingExpectationInMultipleSequences() {
    final Sequence s = context.sequence("s");
    final Sequence t = context.sequence("t");
    
    context.checking(new Expectations() {{
      oneOf (mock).method1(); inSequence(s);
      oneOf (mock).method2(); inSequence(t);
      oneOf (mock).method3(); inSequences(s, t);
    }});
    
    mock.method1();
  
    try {
      mock.method3();
      fail("should have thrown ExpectationError");
    }
    catch (ExpectationError e) {
      AssertThat.stringIncludes("error message", "in sequence s", StringDescription.toString(e));
      AssertThat.stringIncludes("error message", "in sequence t", StringDescription.toString(e));
    }
  }
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index